Poradnik

otwarty bagażnik samochodu pogrzebowego

Przewóz ciała lub szczątków ludzkich podlega wymogom sanitarnym i technicznym. Jakie warunki musi spełniać pojazd przeznaczony do transportu zwłok? Karawan, jako pojazd specjalny, ma wyposażenie techniczne, które umożliwia transportowanie zmarłych. Jest to np. zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub urny podczas jazdy. Kabina kierowcy karawanu jest odizolowana od części, w której umieszcza się zmarłego. Podłoga, w części przeznaczonej do wstawienia trumny lub urny, ma łatwo zmywalną powierzchnię, którą można dezynfekować. W karawanie do transportu pogrzebowego powinny znajdować się środki czystości oraz preparaty odkażające.

statek przy porcie

Wiele osób, wyjeżdżających z ojczystego kraju w celach zarobkowych, nie wyobraża sobie pochówku poza jego granicami. Śmierć na obczyźnie może przytrafić się również tym, którzy zdecydowali się na turystyczny lub edukacyjny wyjazd za granicę. Odejście osoby bliskiej na terytorium obcego państwa stawia krewnych zmarłego przed koniecznością przywozu zmarłego do kraju. Niezbędna jest wówczas pomoc wyspecjalizowanej firmy, która doradzi, jak sprowadzić zwłoki z zagranicy i dopilnuje formalności.

trumna w samochodzie pogrzebowym

Przygotowanie ciała osoby zmarłej do pochówku lub transportu polega na toalecie, dezynfekcji oraz konserwacji zwłok. Zabiegiem utrwalającym ciało po śmierci jest tanatopraksja zwłok. Balsamacja ciała zmarłego jest stosowana zwłaszcza w przypadku transportowania zwłok. Czynności z zakresu tanatopraksji przeprowadzane są również wtedy, gdy zachodzi potrzeba zrekonstruowania ciała u zmarłych na skutek wypadku lub ciężkiej choroby. Wszelkie pośmiertne czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez pracowników naszej firmy w sposób nieuchybiający godności zmarłego.