Poradnik

groby

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest procedurą, która podlega nadzorowi sanitarnemu. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń można wydobyć zwłoki lub prochy z grobu. Kiedy można dokonać ekshumacji? Wniosek o ekshumację zwłok lub szczątków mogą złożyć osoby uprawnione do pochowania zwłok, które dysponują zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. O ekshumowanie zwłok może ubiegać się również sąd lub prokurator, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ekshumacja może być konieczna  w razie wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania cmentarza.

trumny

Profesjonalna organizacja ceremonii pogrzebowej to sposób na okazanie zmarłemu szacunku. Ważnym elementem pogrzebu jest trumna do pochówku lub kremacji. Czym kierować się w wyborze trumny? Bogata oferta trumien, prezentowana przez zakłady pogrzebowe, umożliwia klientom wybór trumny odpowiedniej ze względu na rodzaj i charakter pogrzebu oraz zamierzony sposób ekspozycji ciała w trakcie uroczystości. Wybór trumny często związany jest z wolą zmarłego lub preferencjami bliskich zmarłej osoby. Ważnym kryterium wyboru jest cena trumny, która zależy od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonana, jakości wybicia wnętrza oraz użytych ozdobników.

otwarty bagażnik samochodu pogrzebowego

Przewóz ciała lub szczątków ludzkich podlega wymogom sanitarnym i technicznym. Jakie warunki musi spełniać pojazd przeznaczony do transportu zwłok? Karawan, jako pojazd specjalny, ma wyposażenie techniczne, które umożliwia transportowanie zmarłych. Jest to np. zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub urny podczas jazdy. Kabina kierowcy karawanu jest odizolowana od części, w której umieszcza się zmarłego. Podłoga, w części przeznaczonej do wstawienia trumny lub urny, ma łatwo zmywalną powierzchnię, którą można dezynfekować. W karawanie do transportu pogrzebowego powinny znajdować się środki czystości oraz preparaty odkażające.

statek przy porcie

Wiele osób, wyjeżdżających z ojczystego kraju w celach zarobkowych, nie wyobraża sobie pochówku poza jego granicami. Śmierć na obczyźnie może przytrafić się również tym, którzy zdecydowali się na turystyczny lub edukacyjny wyjazd za granicę. Odejście osoby bliskiej na terytorium obcego państwa stawia krewnych zmarłego przed koniecznością przywozu zmarłego do kraju. Niezbędna jest wówczas pomoc wyspecjalizowanej firmy, która doradzi, jak sprowadzić zwłoki z zagranicy i dopilnuje formalności.

trumna w samochodzie pogrzebowym

Przygotowanie ciała osoby zmarłej do pochówku lub transportu polega na toalecie, dezynfekcji oraz konserwacji zwłok. Zabiegiem utrwalającym ciało po śmierci jest tanatopraksja zwłok. Balsamacja ciała zmarłego jest stosowana zwłaszcza w przypadku transportowania zwłok. Czynności z zakresu tanatopraksji przeprowadzane są również wtedy, gdy zachodzi potrzeba zrekonstruowania ciała u zmarłych na skutek wypadku lub ciężkiej choroby. Wszelkie pośmiertne czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez pracowników naszej firmy w sposób nieuchybiający godności zmarłego.