Międzynarodowy transport zwłok z Niemiec

Organizujemy międzynarodowy transport zwłok z Niemiec. Przygotowanie transportu zwłok wymaga zapewnienia pojazdu specjalnego. Dysponujemy odpowiednimi pojazdami, które umożliwiają nam sprowadzenie zwłok z Niemiec, czy transport zwłok z Anglii oraz z innych krajów do Polski, z zachowaniem obowiązujących standardów. Transport zwłok z Niemiec do Polski odbywa się przystosowanymi do tego celu karawanami pogrzebowymi do transportowania trumien oraz urn z prochami. Wzorowa logistyka w naszej firmie pozwala zagwarantować klientom niezwłoczną realizację usług. Szeroka wiedza i wielojęzyczność naszego personelu wpływa na profesjonalną obsługę formalną spraw związanych z międzynarodowym transportem zwłok.

 

Przewóz zwłok z Niemiec do Polski

Przewóz zwłok z Niemiec do Polski wymaga pozyskania wymaganej prawem dokumentacji. Na podstawie pełnomocnictwa, uzyskanego od klienta, zajmujemy się kompletowaniem niezbędnych zezwoleń, np. zezwolenia na przewóz zwłok, wydanego w Niemczech lub zaświadczenia z niemieckiego krematorium o skremowaniu zwłok, a także zezwolenia na pochówek, wydanego przez prezydenta miasta lub starostę. Pozyskujemy również odpis aktu zgonu lub inny dokument, stwierdzający zgon. W imieniu klienta przekazujemy zgromadzoną dokumentację do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego RP, w celu uzyskania zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Organem uprawnionym do wydania takiego dokumentu jest urząd konsularny, na którego terenie nastąpił zgon. Ze względu na charakter spraw, procedura urzędowa realizowana jest niezwłocznie. Zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi klientami, aż do finalizacji całej procedury, prowadzącej do zapewnienia osobie zmarłej godnego pochówku.

 

trumna banner