Transport zwłok na Ukrainę

Wiemy, jak ogromne emocje towarzyszą chwili, gdy człowiek dowiaduje się o śmierci bliskiej osoby. Trudno w takim momencie skupić się na formalnościach, które są niezbędne, aby przewieźć ciało lub prochy na terytorium innego kraju. Wykonujemy transport zwłok na Ukrainę specjalnymi karawanami, zapewniając klientom profesjonalne wsparcie w zakresie spraw urzędowych oraz przewozowych. Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej dokumentacji, która uprawnia do legalnego i bezpiecznego transportu zwłok lub szczątków na Ukrainę.

 

Repatriacja ciała lub szczątków z Ukrainy do Polski

Polacy, którzy zdecydowali się pozostać na terytorium Ukrainy to ponad stutysięczna społeczność, dlatego możliwość skorzystania z usług przywozu na terytorium Polski rodaków zmarłych za wschodnią granicą nabiera dużego znaczenia. Nasza firma organizuje repatriację ciała lub szczątków z Ukrainy do Polski, aby profesjonalnie wspomóc osoby, którym zależy na sprowadzeniu ciała lub prochów swoich bliskich. Wykonujemy również transport zmarłych z Włoch i z innych krajów. W celu uzyskania zgody na przywóz zmarłych do Polski z Ukrainy składamy do urzędu konsularnego wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia w sprawie. Wraz z wnioskiem składamy odpowiednie załączniki, tj.:

  • odpis aktu zgonu lub innego dokumentu, informującego o zgonie,
  • kartę zgonu, którą wystawia miejscowy lekarz,
  • zaświadczenie, wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
  • zgodę miejscowych władz na wywiezienie ciała osoby zmarłej,
  • pozwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek w kraju.

 

trumna banner