Ekshumacja

czerwona róża na trumnieJedną z oferowanych przez nas usług jest ekshumacja. Polega ona na wyjęciu ciała zmarłej osoby lub ich szczątków z grobu. Ekshumację przeprowadza się w różnych celach. Najczęściej jest to konieczność przeniesienia ciała w inne miejsce. Niekiedy usługi te są też niezbędne w celu pogłębienia obecnego grobu. Ekshumację wykonujemy także na wniosek sądu lub prokuratury. Zwykle ma to miejsce, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące przyczyny śmierci i konieczne jest przeprowadzenie badań na zmarłym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację mogą złożyć najbliższe osoby z rodziny zmarłego, czyli małżonek, krewni zstępni oraz wstępni (potomkowie i przodkowie w linii prostej), krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaty w prostej linii do stopnia pierwszego.

 

Jak przebiega ekshumacja?

Ekshumację zwłok przeprowadzają pracownicy zakładu pogrzebowego lub innej firmy, która świadczy tego typu usługi. Rodzina zmarłego musi podać cmentarz, na jaki należy przenieść ciało. Podczas ekshumacji obecne mogą być wyłącznie najbliższe osoby zmarłego lub pełnomocnik wskazany przez rodzinę. Termin dokonania ekshumacji musi zostać przekazany do Państwowego Inspektora Sanitarnego. Niezbędne jest też poinformowanie o tym fakcie zarządu cmentarza, na który zostanie przeniesione ciało.

Jeżeli ciało zmarłego nie uległo mineralizacji, wówczas wraz z trumną umieszcza się je w specjalnej skrzyni i przewozi w inne miejsce. Następnie trumnę bez otwierania umieszcza się na nowym cmentarzu. W przypadku, gdy ciało uległo mineralizacji, szczątki zmarłego umieszcza się w nowej trumnie (tzw. ekshumacyjna), a dopiero potem przewozi na wskazany cmentarz.