Transport zwłok z Finlandii do Polski

Na terenie Finlandii przebywają polscy pracownicy sezonowi, jak i kontraktowi, a także studenci narodowości polskiej. W związku z tym nasza firma wyspecjalizowała się również w usługach przewozu zwłok oraz prochów z tego kraju. Transport zwłok z Finlandii do Polski wykonujemy w bezpiecznych warunkach, spełniających wymogi sanitarne i techniczne. Dbamy o należyte zabezpieczenie ciała lub prochów na czas transportu, aby przewóz zmarłego odbywał się z poszanowaniem jego godności i nie narażał zwłok lub szczątków na żaden uszczerbek. Wykonujemy również transport zwłok z Hiszpanii i z innych krajów. Przewóz zmarłych odbywa się naszymi wyspecjalizowanymi karawanami, a na życzenie klienta, również innymi dopuszczonymi środkami transportowymi, z zachowaniem wymogów proceduralnych, obowiązujących w postępowaniu z ciałem zmarłego lub szczątkami w czasie transportu.

 

Przywóz zmarłych z Finlandii

Przywóz zmarłych z Finlandii poprzedzony jest obowiązkowymi czynnościami formalnymi, które podejmujemy w celu uzyskania zaświadczenia właściwego konsula RP na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski. Podstawą uzyskania takiej zgody jest przedłożenie w urzędzie konsularnym wymaganych dokumentów, m.in. odpisu aktu zgonu lub innego zaświadczenia o zgonie, a także zezwolenia krajowych władz na pochówek na terenie Polski. Zajmujemy się pozyskaniem niezbędnych tłumaczeń dokumentów. Wyręczamy rodzinę zmarłego w obowiązkach formalno-technicznych, związanych z pochówkiem, zapewniając empatyczne podejście do każdego klienta, a także zapewniając transparentne zasady współpracy.

 

trumna banner