Transport zwłok z Irlandii do Polski

Irlandia jest krajem chętnie odwiedzanym przez Polaków zarówno z powodów zarobkowych, jak i turystycznych. W przypadku zgonu polskiego obywatela na terenie Irlandii tylko wyspecjalizowana firma może pomóc w sprowadzeniu ciała do kraju. Wykonujemy profesjonalny transport zwłok z Irlandii do Polski z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych oraz etycznych. Dysponujemy nowoczesną flotą pojazdów specjalnych, przystosowanych do przewozu trumny lub urny. Wykonujemy również transport zwłok z Islandii i z innych krajów. Na życzenie klienta organizujemy również transport łączony. Zapewniamy transparentne zasady współpracy oraz kontakt z opiekunem usługi, który udziela klientowi wyczerpującej informacji o jej przebiegu.

 

Przywóz zmarłych z Irlandii

Nasze wieloletnie doświadczenie i znajomość lokalnych procedur sprawiają, że jesteśmy w stanie niezwłocznie zrealizować przywóz zmarłych z Irlandii na terytorium RP. Zajmujemy się kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. W tym celu składamy do właściwego konsula RP wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Do wniosku załączamy dodatkowe dokumenty, tj. odpis aktu zgonu lub innego dokumentu, informującego o zgonie oraz wydane przez starostę lub prezydenta miasta pozwolenie na pochówek zmarłego na terytorium kraju. Zwracamy się do coronera o wydanie:

  • zaświadczenia, z którego wynika, że zgon nie był następstwem choroby zakaźnej,
  • certyfikatu, zawierającego zgodę na wywóz zwłok z Irlandii,
  • certyfikatu, umożliwiającego wywóz prochów z Irlandii.

Dostarczamy również wymagane przez urząd konsularny zaświadczenie, dotyczące spełnienia wymogów w zakresie należytego zabezpieczenia trumny lub urny na czas transportu, a w przypadku wywozu szczątków, dodatkowo certyfikat kremacji.

 

trumna banner