Transport zwłok z Danii

W obliczu bolesnej straty, jaką jest śmierć osoby bliskiej, ogromnym wsparciem dla rodziny zmarłego jest profesjonalna pomoc w organizacji pochówku. Tym bardziej, jeśli do zgonu doszło poza granicami kraju. Jeżeli śmierć nastąpiła na terytorium duńskim i rodzina zmarłego zleca nam transport zwłok z Danii, występujemy do urzędu konsularnego RP, właściwego ze względu na miejsce zgonu, o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski. W tym celu gromadzimy niezbędne dokumenty, które są podstawą uzyskania zaświadczenia, uprawniającego do przywozu ciała lub szczątków, tj.:

  • odpisu aktu zgonu lub innego zaświadczenia o zgonie,
  • zezwolenia starosty lub prezydenta miasta na pochowanie zmarłego w kraju,
  • Laissez-passer – LIGPAS, tj. zezwolenie na wywóz zwłok z Danii,
  • certyfikatu o kremacji – jeśli sprowadzane będą prochy.

Sprawy formalne załatwiamy niezwłocznie. Działamy na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez klienta, któremu zapewniamy jednocześnie stały kontakt z opiekunem, wyznaczonym do prowadzenia sprawy.

 

Przywóz zmarłych z Danii do Polski

Przywóz zmarłych z Danii do Polski odbywa się w godnych warunkach. Ciało zmarłego lub prochy są przez nas starannie zabezpieczone na czas transportu. Dysponujemy karawanami, które spełniają wszelkie wymogi sanitarne. Na życzenie klienta organizujemy przewozy łączone. Wykonujemy również transport zwłok z Finlandii oraz z innych państw. Przewóz ciała odbywa się wówczas drogą lądową, morską lub powietrzną. Zarówno sposób, jak i koszt transportu zmarłych z Danii omawiamy indywidualnie z każdym klientem.

 

trumna banner