Transport zwłok z Włoch do Polski

Polonia we Włoszech powiększa się na skutek stałego napływu Polaków, zainteresowanych pracą i wypoczynkiem na Półwyspie Apenińskim. Wraz z tym zjawiskiem wzrasta znaczenie profesjonalnych usług przywozu do Polski rodaków, zmarłych za granicą. Transport zwłok z Włoch do Polski, który wykonujemy przy pomocy nowoczesnej floty autokarawanów, daje rodzinom zmarłych we Włoszech Polaków możliwość szybkiego i bezpiecznego sprowadzenia ciała lub prochów na terytorium ojczystego kraju. Zajmujemy się również transportem zwłok z Niemiec, a także z wielu innych krajów. Wieloletnie doświadczenie w optymalizowaniu tras przejazdu oraz planowaniu transportu łączonego pozwala nam zaoferować sprawne i korzystne cenowo usługi przewozu trumny lub urny do wskazanego miejsca docelowego.

 

Repatriacja zwłok lub szczątków ludzkich z Włoch do Polski

Repatriacja zwłok lub szczątków ludzkich z Włoch do Polski odbywa się w naszej firmie zgodnie z najwyższymi standardami higieniczno-sanitarnymi. Zgodnie z obowiązującymi wymogami ciało zmarłego przewożone jest w szczelnie zamkniętej, metalowej trumnie transportowej, a prochy w hermetycznej urnie. Na przywóz zwłok lub prochów potrzebna jest zgoda właściwego miejscowo konsula, którą pozyskujemy w imieniu klienta, po uprzednim dołączeniu do wniosku o jej wydanie wymaganych dokumentów, tj.:

  • aktu zgonu lub innego poświadczenia zgonu, uzyskanego we włoskim urzędzie gminy, na której terenie doszło do zgonu,
  • zezwolenia starosty lub prezydenta miasta na pochówek w Polsce,
  • zaświadczenie medyczne, dokumentujące, że zgon nie był następstwem zakaźnej choroby.

Wszelkie sprawy formalne załatwiamy na podstawie udzielonego nam przez klienta pełnomocnictwa, co pozwala rodzinie, pogrążonej w żałobie, w spokoju przygotować się do ceremonii ostatniego pożegnania ze zmarłym po sprowadzeniu go do kraju.

 

trumna banner