Transport zwłok z Belgii

Zapewniamy profesjonalny transport zwłok z Belgii. W tym celu występujemy do konsula RP w Brukseli o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Swój wniosek popieramy kompletem dokumentów, złożonym m.in. z odpisu aktu zgonu, pozwolenia miejscowych władz na wywóz zwłok, tj. Laisser-passer mortuaire oraz zaświadczenia, z którego wynika, że zwłoki zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi wymogami. Załączamy także wymagane zezwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek w kraju. Załatwiamy wszelkie formalności w imieniu klienta, aby mógł on starannie przygotować się do ostatniego pożegnania osoby zmarłej.

 

Przywóz zmarłych lub prochów z Belgii do Polski

Zajmujemy się kompleksową organizacją przywozu zmarłych lub prochów z Belgii do Polski. W przypadku kremacji zwłok pozyskujemy od zakładu pogrzebowego zaświadczenie o spopieleniu ciała, a także zgodę miejscowych władz na wywóz prochów w stosownej urnie. Nasi pracownicy, którzy biegle posługują się językiem francuskim, niezwłocznie podejmują działania, które są wymagane do bezpiecznego sprowadzenia ciała lub szczątków do ojczystego kraju. Oferujemy również transport zmarłych z Francji oraz z innych krajów. Zapewniamy odpowiednie środki transportowe do przewozu zmarłych lub organizujemy transport łączony, aby przyspieszyć powrót zmarłej osoby do Polski.

 

trumna banner