Poradnik

auta przed domem pogrzebowym

W przypadku śmierci bliskiej osoby za granicą rodzina może stanąć przed trudnym zadaniem przetransportowania ciała do Polski. Może to być proces wymagający pod względem emocjonalnym i finansowym. W różnych krajach obowiązują bowiem różne prawne i logistyczne wymagania dotyczące transportu zmarłego z zagranicy.

czarne auto nocą na ulicy

Osoba, która zmarła poza granicami kraju, może zostać przewieziona do Polski, do miejsca jej pochówku, przez firmę, zajmującą się międzynarodowym transportem zmarłych. Do sprowadzenia zwłok lub prochów na terytorium kraju potrzebne jest specjalne zaświadczenie, wydane przez właściwy urząd konsularny RP. Jak otrzymać zezwolenie na sprowadzenie urny z prochami z zagranicy? Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie prochów do kraju może wystąpić osoba, instytucja lub firma pogrzebowa, uprawniona do pochowania osoby zmarłej.

groby

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest procedurą, która podlega nadzorowi sanitarnemu. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń można wydobyć zwłoki lub prochy z grobu. Kiedy można dokonać ekshumacji? Wniosek o ekshumację zwłok lub szczątków mogą złożyć osoby uprawnione do pochowania zwłok, które dysponują zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. O ekshumowanie zwłok może ubiegać się również sąd lub prokurator, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ekshumacja może być konieczna  w razie wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania cmentarza.