Transport zwłok z Anglii do Polski

Transport zwłok z Anglii do Polski wymaga zachowania ściśle określonych procedur, które służą zapewnieniu zmarłemu godnego przewozu do miejsca pochówku. Aby proces transportowania zwłok przebiegł bez zakłóceń, należy zadbać o skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz zorganizować przewóz stosownymi środkami transportu, z zachowaniem wymogów, dotyczących należytego zabezpieczenia ciała osoby zmarłej. Zajmujemy się kompleksową organizacją przewozu zwłok z UK do Polski, a także transportem prochów, w przypadku kremacji ciała zmarłego. Zapewniamy dopełnienie wszelkich wymogów formalnych, związanych m.in. z kompletowaniem dokumentacji, wymaganej do legalnego transportu zwłok z Anglii, czy przywozu zmarłych z Holandii oraz z innych krajów, w tym również przewozów łączonych. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Przewóz zwłok z Anglii do Polski

Przewóz zwłok z Anglii do Polski odbywa się na podstawie stosownych zezwoleń. W ramach obowiązkowej dokumentacji należy zaopatrzyć się m.in. w odpis aktu zgonu lub inny dokument, który zaświadcza zgon, a także zezwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek. Jeśli wykonywany będzie transport zwłok, a w akcie zgonu nie wskazano przyczyny śmierci, należy posiadać zaświadczenie medyczne, że zgon nie był następstwem choroby zakaźnej. Dodatkowo należy zaopatrzyć się w zaświadczenie, z którego wynika, że zwłoki zostały odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Zgodnie z przepisami ciało zmarłego powinno zostać złożone w metalowej trumnie, wyposażonej w warstwę chłonną o grubości 5 cm, która po zalutowaniu zostaje nieruchomo umieszczona w drewnianej skrzyni. W razie przewozu prochów z Anglii do Polski trzeba posiadać zaświadczenie o kremacji zwłok oraz o umieszczeniu szczątków w szczelnej urnie.

 

trumna banner