Transport zwłok z Hiszpanii do Polski

Jako firma, zajmująca się profesjonalnym sprowadzaniem zmarłych z zagranicy, oferujemy transport zwłok z Hiszpanii do Polski. W bolesnym czasie, w którym nasi klienci mierzą się z odejściem bliskiej osoby, przejmujemy w ich imieniu obowiązki związane z dopełnieniem formalności, wymaganych do przywozu ciała lub prochów zmarłej osoby do ojczyzny. Zapewniamy również transport zwłok z Irlandii oraz z innych krajów. Oferujemy klientom pełną obsługę formalną, jak i transportową, zapewniając godne, bezpieczne i higieniczne warunki przywozu zmarłego do kraju. Uwzględniamy sugestie klientów dotyczące zakresu realizacji usługi transportowej, przestrzegając jednocześnie najwyższych standardów w zakresie przemieszczania ciała lub prochów.

 

Repatriacja ciała osoby zmarłej w Hiszpanii

Repatriacja ciała osoby zmarłej w Hiszpanii jest możliwa po uzyskaniu zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski. Dokument taki wydaje właściwy terytorialnie konsul RP, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, tj. odpisu aktu zgonu lub innego urzędowego potwierdzenia zgonu, a także zgody starosty lub prezydenta miasta na pochówek. Aby uzyskać zgodę krajowych władz na pochowanie zmarłego na terytorium Polski w sytuacji, gdy brak na dokumencie przyczyny zgonu, należy do aktu zgonu dołączyć zaświadczenie medyczne, z którego wynika, że do śmierci nie doszło na skutek choroby zakaźnej. Do urzędu konsularnego trzeba ponadto przedłożyć zaświadczenie o balsamowaniu lub kremacji zwłok, sporządzone w języku hiszpańskim oraz zaświadczenie firmy pogrzebowej o zabezpieczeniu ciała lub prochów na czas transportu zgodnie z wymogami sanitarnymi.

 

trumna banner