Transport zwłok z Francji do Polski

Zapewniamy szybki i bezpieczny transport zwłok z Francji do Polski. Dzięki doskonałej znajomości procedur przewozu zmarłych, które obowiązują poza granicami naszego kraju, oferujemy klientom skuteczne wsparcie logistyczne. Osoby pogrążone w żałobie otaczamy profesjonalną opieką formalną i techniczną w zakresie przewozu zwłok lub prochów bliskich na terytorium kraju. Wykonujemy również transport zwłok z Danii i z innych państw. Organizujemy niezbędne dokumenty urzędowe wraz z tłumaczeniami, a także wykorzystujemy nowoczesne samochody specjalne, przeznaczone do bezpiecznego przewozu trumny lub urny. Stały kontakt z opiekunem usługi pozwala naszym klientom monitorować przebieg transportu osoby bliskiej do miejsca jej ostatecznego spoczynku.

 

Repatriacja zmarłego z Francji

Repatriacja zmarłego z Francji na teren naszego kraju wymaga przestrzegania wielu procedur. W celu uzyskania konsularnego zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski przedkładamy we właściwym urzędzie konsularnym RP odpis aktu zgonu lub innego dokumentu, potwierdzającego zgon. Dostarczamy konsulowi zezwolenie na pochówek na terenie kraju, wydane przez starostę lub prezydenta miasta. Kompletujemy również inne wymagane dokumenty, np. zaświadczenie o zamknięciu trumny lub zaświadczenie o kremacji, a także zgodę prefektury francuskiej policji na wywóz ciała lub urny z prochami. Oferujemy przejrzyste warunki realizacji usługi i udzielamy wszelkich wyjaśnień, aby zaoszczędzić klientom dodatkowego stresu, związanego ze złożoną procedurą formalną, towarzyszącą przemieszczaniu zwłok lub prochów.

 

trumna banner