Transport zwłok z Islandii do Polski

Transport zwłok z Islandii do Polski wymaga dopełnienia wielu formalności oraz zapewnienia odpowiednich środków transportowych. W celu uzyskania zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do naszego kraju występujemy do urzędu konsularnego z wnioskiem, do którego załączamy odpis aktu zgonu lub inny dokument, stwierdzający zgon, a w przypadku braku informacji o przyczynie śmierci, dodatkowo dokument medyczny, z którego wynika, że śmierć nie miała związku z chorobą zakaźną. Jeśli transport dotyczy prochów, potrzebne jest zaświadczenie o kremacji ciała, a także zaświadczenie, z którego wynika zabezpieczenie szczątków w sposób zgodny z przepisami higieniczno-sanitarnymi. Dokumentem, który należy przedstawić w konsulacie, jest również zgoda starosty lub prezydenta miasta na pochówek zmarłego w kraju.

 

Od czego zależy koszt przywozu osoby zmarłej z Islandii?

Na koszt przywozu osoby zmarłej z Islandii wpływa kilka czynników. Aby uzyskać wycenę usługi, należy wskazać nam miejsce, w którym nastąpił zgon, a także określić, gdzie znajdują się zwłoki. Istotna jest odległość, którą trzeba pokonać, aby przewieźć ciało lub prochy zmarłego do miejsca pochówku oraz wybrany rodzaj transportu. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w optymalizowaniu tras przejazdu autokarawanów, co pozwala nam minimalizować czas przewozu, a tym samym obniżyć cenę usługi. Wykonujemy również transport zwłok z Kanady oraz z innych krajów. Koszt transportu zwłok z Islandii kształtuje również cena trumny lub urny, których oferta jest zróżnicowana. Kolejnym elementem, który wpływa na wysokość ceny transportu zwłok lub szczątków jest indywidualnie ustalony zakres realizacji usługi. Jesteśmy gotowi na elastyczną współpracę z klientami, ponieważ najważniejsze jest dla nas pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań osób będących w żałobie.

 

trumna banner