Jakie są procedury dotyczące legalnego transportu zmarłych?

Procedury dotyczące legalnego transportu zmarłych zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju, są ściśle uregulowane przez prawo. Celem tych przepisów jest zapewnienie godnego i bezpiecznego przewozu zmarłej osoby oraz poszanowanie uczuć bliskich. 

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do przeprowadzenia transportu zmarłego na terenie Polski potrzebne są następujące dokumenty i zaświadczenia wydane przez odpowiednie instytucje publiczne lub służby medyczne:

  • Karta zgonu – dokument wydawany przez lekarza stwierdzającego zgon, który opisuje przyczynę śmierci oraz jej okoliczności.
  • Zezwolenie na przewóz zwłok – wystawiane przez kierownika zakładu pogrzebowego na podstawie karty zgonu.

Po stwierdzeniu zgonu, zwłoki należy poddać procesowi konserwacji. W Polsce najczęściej stosowaną metodą konserwacji jest balsamacja. Polega ona na wprowadzeniu preparatu konserwującego do układu krążenia za pomocą iniekcji. 

Przed transportem zwłok należy je umieścić w trumnie, która powinna być dostosowana do wymagań przewoźnika. Trumna musi być szczelna, solidna i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Transport zmarłego musi odbywać się za pomocą specjalistycznych pojazdów przystosowanych do tego celu. Pojazdy te są wyposażone w odpowiednie mocowania oraz systemy chłodzenia, które pozwalają na bezpieczny i godny transport zmarłej osoby.

Transport zmarłych poza granice Polski

W przypadku międzynarodowego transportu zmarłego potrzebne są dodatkowe dokumenty i zaświadczenia wydane przez odpowiednie instytucje polskie lub zagraniczne.

  • Międzynarodowe zaświadczenie o zgonie – sporządzone przez lekarza stwierdzającego zgon, tłumaczone na język kraju, do którego mają zostać przewiezione zwłoki.
  • Zezwolenie na przewóz ciała – wydane przez konsulat kraju, do którego mają zostać przewiezione zwłoki.
  • Dodatkowe zaświadczenia od sanepidu oraz organów celnych, w przypadku gdy wymagają tego przepisy kraju docelowego.

Transport zmarłego zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności oraz spełnienia odpowiednich warunków technicznych i sanitarnych.