Śmierć członka rodziny w Holandii – co warto wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym i bolesnym doświadczeniem. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zdarza się to za granicą, jak na przykład w Holandii. 

Procedura zgłoszenia zgonu w Holandii

Pierwszym krokiem po śmierci członka rodziny w Holandii jest zgłoszenie zgonu do lokalnych władz. Zazwyczaj zajmuje się tym lekarz, który stwierdził zgon. Następnie, na podstawie wystawionej przez niego karty zgonu (akte van overlijden), urząd stanu cywilnego (Gemeente) wydaje odpis aktu zgonu (uitschrijving uit het overlijdensregister). Dokument ten jest niezbędny do dalszych działań, takich jak załatwienie formalności związanych z transportem zwłok czy uzyskanie wsparcia konsularnego.

Transport zwłok do Polski

Proces organizacji transportu zwłok z Holandii do Polski może być skomplikowany i czasochłonny. Wymaga on załatwienia wielu formalności oraz ścisłej współpracy z firmą pogrzebową. Transport może odbyć się drogą powietrzną lub lądową, jednak najczęściej wybieraną opcją jest transport drogowy, ze względu na niższe koszty oraz większą elastyczność.

Przed przewiezieniem zwłok, konieczne jest uzyskanie zgody na ekshumację oraz przewóz zwłok (verlof tot opgraving en vervoer van een stoffelijk overschot) od lokalnych władz. Dokument ten należy przedstawić firmie pogrzebowej, która zajmie się organizacją transportu. Firma ta powinna również zadbać o odpowiednie przygotowanie ciała do przewozu, takie jak balansowanie czy umieszczenie w szczelnej trumnie.

Ważnym elementem procesu transportu zwłok jest także zgoda sanepidu na przewóz ciała przez granice państw. W przypadku Holandii, konieczne jest uzyskanie takiego dokumentu z holenderskiego urzędu sanepidu (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Należy również pamiętać o zgłoszeniu transportu zwłok do odpowiednich służb celnych oraz przestrzeganiu przepisów dotyczących przewozu zwłok na terenie Unii Europejskiej.

Odbiór zwłok w Polsce

Po przybyciu zwłok do Polski, rodzina musi zgłosić zgon do polskiego urzędu stanu cywilnego. Na podstawie holenderskiego aktu zgonu oraz ewentualnych innych dokumentów, urząd ten wyda polski akt zgonu, który umożliwi dalsze załatwienie formalności związanych z pogrzebem.