Transport zwłok ze Szwecji

Szwecja jest krajem, do którego Polacy chętnie wyjeżdżają zarówno w celach zawodowych, jak i turystycznych. Nie można więc pozostawić bez pomocy rodaków, których dotknęła śmierć bliskich, przebywających w tym skandynawskim kraju. Profesjonalny transport zwłok ze Szwecji do Polski wymaga starannej logistyki oraz zapewnienia specjalnych warunków na czas podróży. Niezbędne jest również zgromadzenie kompletu dokumentów, umożliwiających przewóz trumny lub urny. Wykonujemy także transport zwłok na Ukrainę, a także z Ukrainy i innych państw do Polski. Na podstawie pełnomocnictwa, uzyskanego od klienta, zajmujemy się kompleksowo organizacją transportu osoby zmarłej na terytorium Szwecji. Zapewniamy transparentność i niezwłoczność w realizacji usług, a także głębokie poszanowanie godności zmarłych i ich rodzin.

 

Obsługa formalna procesu przewozu zmarłych ze Szwecji do Polski

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze formalnej procesu przewozu zmarłych ze Szwecji do Polski. Zajmujemy się kompletowaniem dokumentacji, uprawniającej do transportowania trumny lub urny pomiędzy krajami. Występujemy w tym celu do właściwego miejscowo konsula z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Do wniosku załączamy niezbędne zaświadczenia i oświadczenia, tj.:

  • odpis aktu zgonu lub inny dokument, poświadczający zgon,
  • zaświadczenie ze szpitala lub instytutu medycyny sądowej, wskazujące przyczyny zgonu,
  • zaświadczenie firmy pogrzebowej o należytym, zgodnym ze standardami przygotowaniu zwłok lub szczątków do transportu,
  • zgodę starosty lub prezydenta miasta na krajowy pochówek.

 

trumna banner