Transport zwłok z Norwegii do Polski

Transport zwłok z Norwegii do Polski wymaga zapewnienia zmarłemu godnych i bezpiecznych warunków, niezależnie od tego, czy wykonywany jest drogą lądową, morską, czy powietrzną. Zajmujemy się również profesjonalną organizacją transportu zwłok ze Szwecji, a także z innych państw. Aby zapewnić zmarłej osobie jak najlepszą opiekę podczas ostatniej podróży, zajmujemy się należytym przygotowaniem ciała lub szczątków do ich przywozu na terytorium kraju. Transport zmarłego odbywa się w zamkniętej, metalowej trumnie lub urnie, a trumna wyposażona jest w warstwę płynochłonną o grubości 5 cm. Dodatkowo trumna lub urna zabezpieczona jest przed przemieszczaniem się. Procedura transportowa realizowana jest przez nas sprawnie i z najwyższą starannością.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby przewieźć zmarłego z Norwegii do Polski?

Do przewiezienia zmarłego z Norwegii do Polski potrzebne jest zaświadczenie z konsulatu na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Aby uzyskać taki dokument, składamy w urzędzie konsularnym oryginał aktu zgonu, opatrzony pieczęcią urzędową oraz podpisem urzędnika, a także zezwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochowanie zmarłego w Polsce. Inne, wymagane dokumenty to m.in.:

  • zaświadczenie medyczne o zgonie,
  • zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej (Smitteatest),
  • pozwolenie norweskiej policji na wywóz zwłok z Norwegii (Laissez-Passe).

 

trumna banner