Transport zwłok z Litwy do Polski

Polonia jest najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, dlatego również na terenie tego kraju Polacy korzystają z naszych usług. Transport zwłok z Litwy do Polski odbywa się wysokiej klasy autokarawanami, które spełniają rygorystyczne standardy sanitarne. Wykonujemy również transport zwłok z Norwegii oraz z innych krajów. Zajmujemy się przewozem zmarłych z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wartości etycznych. Zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie formalne w zakresie organizacji transportu zwłok lub prochów z terenu Litwy, a także rzetelną opiekę pośmiertną i transportową nad zmarłymi podczas ich ostatniej podróży do ojczystego kraju.

 

Przywóz zmarłych z Litwy

Przywóz zmarłych z Litwy odbywa się na podstawie zaświadczenia konsula na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. W celu uzyskania takiej zgody kompletujemy stosowne dokumenty, które składamy w imieniu klienta we właściwym urzędzie konsularnym. Jest to m.in. odpis aktu zgonu lub inne poświadczenie zgonu, a także medyczna karta zgonu, czyli medicininis mirties liudijimas. Potrzebne jest również zezwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek zmarłego na terenie kraju. W przypadku spopielenia ciała należy posiadać zaświadczenie o kremacji. Doskonale znamy urzędowe procedury, dotyczące przewozu zmarłych z Litwy do Polski, dlatego zapewniamy sprawny i bezpieczny przywóz trumny lub urny do ojczystego kraju.

 

trumna banner