Czy można dokonać przewozu zmarłego z zagranicy na własną rękę?

W przypadku śmierci bliskiej osoby za granicą rodzina może stanąć przed trudnym zadaniem przetransportowania ciała do Polski. Może to być proces wymagający pod względem emocjonalnym i finansowym. W różnych krajach obowiązują bowiem różne prawne i logistyczne wymagania dotyczące transportu zmarłego z zagranicy.

Problemy związane z transportem zwłok z zagranicy do Polski

Podczas transportu zmarłej osoby z zagranicy istnieje kilka potencjalnych problemów, które należy wziąć pod uwagę. Pierwszym z nich jest koszt związany z takim procesem. W zależności od kraju mogą istnieć dodatkowe opłaty za balsamowanie, kremację lub inne usługi związane z transportem zmarłej osoby. Ponadto niektóre kraje mogą wymagać dodatkowych formalności lub pozwoleń, aby przewieźć zmarłą osobę przez ich granice. Ponadto mogą istnieć ograniczenia dotyczące rodzaju trumny lub urny, która może być użyta do transportu, jak również ograniczenia dotyczące czasu, w którym ciało może pozostać w transporcie przed pochówkiem lub kremacją.

Formalności wymagane przy transporcie zmarłego z zagranicy

Jak wspomniano wcześniej, w różnych krajach obowiązują różne procedury. Na przykład przy transporcie zwłok z USA konieczne jest uzyskanie pozwolenia na eksport i świadectwa balsamowania, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych przez US Customs and Border Protection. W Niemczech przed przewiezieniem ciała przez granicę konieczne jest uzyskanie świadectwa eksportowego i pozwolenia na pochówek. W Anglii przed przewiezieniem ciała przez jej granice konieczne jest uzyskanie licencji eksportowej, dokumentacji związanej z balsamowaniem i zgodą na pochówek. Dodatkowo wszystkie kraje wymagają, aby wszelka dokumentacja związana z transportem zmarłych z zagranicy została przetłumaczona na ich język ojczysty przed przedłożeniem do zatwierdzenia.