Czy możliwy jest transport urny z prochami samolotem?

Kiedy bliska osoba umiera za granicą, stajemy przed trudnym zadaniem związanym z organizacją transportu urny z prochami. Warto wiedzieć, że przewiezienie urny z prochami samolotem jest możliwe, ale wymaga dopełnienia pewnych formalności.

Jakie dokumenty są niezbędne przy przewozie urny samolotem?

Transport urny z prochami samolotem jest możliwy pod warunkiem uzyskania odpowiednich dokumentów, takich jak akt zgonu, pozwolenie na pochówek, pozwolenie na transport oraz świadectwo kremacji. Warto pamiętać, że formalności te różnią się w zależności od kraju, z którego szczątki są przewożone i kraju, do którego są przywożone. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do organizacji transportu, zapoznać się z wymaganiami kraju docelowego. Ponadto, aby transport urny z prochami samolotem zakończył się sukcesem, urna musi spełniać wymagania linii lotniczych, dotyczące m.in. rozmiaru, wagi oraz dekoracji.

Jakie wymagania musi spełniać urna, aby została przewieziona samolotem?

Urna z prochami musi być wykonana z drewna lub metalu i nie może przekraczać 0,5 metra sześciennego powierzchni ani ważyć więcej niż 32 kilogramy. Wszelkie ozdoby lub dekoracje na urnie nie mogą przekraczać 10 centymetrów wysokości oraz szerokości i nie mogą zawierać żadnych ostrych krawędzi i wystających części, które mogłyby potencjalnie uszkodzić inny bagaż podczas transportu.

Podsumowując, transport urny z prochami samolotem jest możliwy, ale wymaga dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności. Obejmują one uzyskanie odpowiednich dokumentów oraz upewnienie się, że urna spełnia wymagania linii lotniczych. Niemniej warto powierzyć organizację przewozu urny liniami lotniczymi zakładowi pogrzebowemu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, a rodzina może mieć pewność, że transport przebiegnie bez żadnych niespodzianek.