Jak otrzymać zezwolenie na sprowadzenie urny z prochami z zagranicy?

Osoba, która zmarła poza granicami kraju, może zostać przewieziona do Polski, do miejsca jej pochówku, przez firmę, zajmującą się międzynarodowym transportem zmarłych. Do sprowadzenia zwłok lub prochów na terytorium kraju potrzebne jest specjalne zaświadczenie, wydane przez właściwy urząd konsularny RP. Jak otrzymać zezwolenie na sprowadzenie urny z prochami z zagranicy? Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie prochów do kraju może wystąpić osoba, instytucja lub firma pogrzebowa, uprawniona do pochowania osoby zmarłej.

Kiedy wydawane jest zaświadczenie na sprowadzenie prochów z zagranicy?

W celu uzyskania w konsulacie zaświadczenia na sprowadzenie prochów z zagranicy trzeba złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów tj.: zezwoleniem na pochówek w kraju, uzyskanym od lokalnych władz, a także odpisem aktu zgonu lub innym dokumentem, potwierdzającym informacje o zgonie. Potrzebne jest również zaświadczenie o spopieleniu zwłok, którego wystawcą jest krematorium. W przypadku międzynarodowego transportu urny z prochami samolotem, pociągiem, statkiem czy samochodem osobowym zakład pogrzebowy wystawia dokument zaświadczający, że szczątki zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi. Do sprowadzenia prochów z zagranicy mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, których obowiązek posiadania wynika z przepisów miejscowego prawa.

W jakich warunkach można przewozić urnę z prochami?

Przewóz urny z prochami odbywa się na innych zasadach niż przewóz trumny ze zwłokami. Prochy muszą być umieszczone w szczelnym pojemniku, wykonanym z trwałych materiałów. Urna z prochami może być przewożona dowolnym środkiem transportu. Sposób przemieszczania urny ze szczątkami nie może uchybiać godności zmarłego. Jeśli przewóz prochów nie odbywa się własnym środkiem transportu, należy przestrzegać zapisów regulaminu wybranych usług przewozowych.