Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Wiele osób, wyjeżdżających z ojczystego kraju w celach zarobkowych, nie wyobraża sobie pochówku poza jego granicami. Śmierć na obczyźnie może przytrafić się również tym, którzy zdecydowali się na turystyczny lub edukacyjny wyjazd za granicę. Odejście osoby bliskiej na terytorium obcego państwa stawia krewnych zmarłego przed koniecznością przywozu zmarłego do kraju. Niezbędna jest wówczas pomoc wyspecjalizowanej firmy, która doradzi, jak sprowadzić zwłoki z zagranicy i dopilnuje formalności.

Jaka procedura obowiązuje w zakresie przywozu zmarłego z innego kraju?

Dla rodziny pogrążonej w żałobie procedura związana z przywozem zmarłego z innego kraju może wydać się skomplikowana, trudno bowiem zająć się w takiej chwili kompletowaniem rozbudowanej dokumentacji. Nasza firma ma doświadczenie w obsłudze międzynarodowego transportu zwłok: od pozyskania kompletu dokumentów poprzez przygotowanie zmarłego do ostatniej podróży aż do przewozu ciała specjalnymi środkami transportu.

Kto może sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Przewożenie zmarłych podlega reżimowi sanitarnemu, dlatego zwłoki z zagranicy może sprowadzić tylko wyspecjalizowana firma. Ciało zmarłego przewożone jest karawanem, który ma łatwo zmywalną podłogę oraz elementy do stabilizacji trumny. Kabina kierowcy karawanu oddzielona jest od części, w której umieszczona jest trumna.

Przygotowanie zmarłych do transportu

Przygotowaniem zmarłych do transportu zajmuje się wykwalifikowana osoba, która umieszcza zwłoki w trumnie transportowej z metalowym wkładem, wyłożonej od spodu chłonnym materiałem. Trumna wkładana jest do drewnianej skrzyni, a na czas przewozu dodatkowo do szczelnego worka. Transport zmarłego nadzorowany jest przez właściwego inspektora sanitarnego, dlatego przywóz zwłok należy powierzyć firmie, zajmującej się zawodowo sprowadzaniem zwłok z zagranicy.