Czym jest tanatopraksja zwłok?

Przygotowanie ciała osoby zmarłej do pochówku lub transportu polega na toalecie, dezynfekcji oraz konserwacji zwłok. Zabiegiem utrwalającym ciało po śmierci jest tanatopraksja zwłok. Balsamacja ciała zmarłego jest stosowana zwłaszcza w przypadku transportowania zwłok. Czynności z zakresu tanatopraksji przeprowadzane są również wtedy, gdy zachodzi potrzeba zrekonstruowania ciała u zmarłych na skutek wypadku lub ciężkiej choroby. Wszelkie pośmiertne czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez pracowników naszej firmy w sposób nieuchybiający godności zmarłego.

Na czym polega tanatopraksja zwłok?

Zachowanie zwłok w dobrym stanie wymaga wiedzy i umiejętności w zakresie technik balsamacji. Jako firma, specjalizująca się w międzynarodowym transporcie zmarłych, zatrudniamy wykwalifikowane osoby, które przeprowadzają tanatopraksję zwłok. Zabieg ten wykonywany jest z zastosowaniem zastrzyków, zawierających specjalne substancje, których zadaniem jest zatrzymanie rozwoju bakterii, odpowiedzialnych za rozkład ciała.

W jakim celu wykonuje się tanatopraksję?

Czynności podejmowane podczas tanatopraksji mają na celu zatrzymanie procesów gnilnych zachodzących u zmarłego, będących naturalnym następstwem zgonu. Umiejętnie wykonany zabieg tanatopraksji umożliwia ukrycie oznak śmierci na ciele. Uzupełnieniem tanatopraksji może być tanatokosmetyka, która polega na tuszowaniu mankamentów na skórze nieboszczyka. Pośmiertne zabiegi pielęgnacyjne, w tym tanatopraksja zwłok, są bardzo ważne dla zachowania estetycznego wyglądu ciała zmarłego i godnego przygotowania zwłok do pochówku.